Skip to main content
Menu Icon
background image

Centrum aktualizacji oprogramowania — archiwum serwisu LFconnect

10 lipca 2017 r.

Funkcja Dobór wyposażenia wyświetla w postaci graficznej zróżnicowanie sprzętu zainstalowanego w obiekcie
Funkcja Wykorzystanie sprzętu prezentuje procentową efektywność wykorzystania urządzeń, porównując godziny użytkowania i godziny bezczynności
Funkcja Sprzęt odłączony wskazuje sprzęt, który nie jest podłączony
Poprawiony raport Statystyki używania sprzętu prezentuje zakres wykorzystania w czasie
Pełne i szczegółowe informacje o sprzęcie, w tym całkowity dystans, łączna liczba godzin, liczba treningów, błędów połączeń i wymagań związanych z serwisowaniem

15 maja 2017 r.

Możliwość utworzenia konta LFconnect bez numeru seryjnego urządzenia cardio i przed instalacją.
Nowy pulpit obiektu oraz wskazówki na każdej stronie prezentujące funkcje witryny i pomagające klientom w konfiguracji konta i dostosowaniu witryny do swoich potrzeb.
Nowa mapa cieplna ilustruje ruch w obiekcie w oparciu o dane użytkowania podłączonego sprzętu.
Możliwość przydzielenia różnych poziomów uprawnień poszczególnym menedżerom obiektu.

3 stycznia 2017 r.

Możliwość dopasowania prędkości/poziomów i maksymalnie 10 komunikatów z możliwością wyświetlenia na wszystkich konsolach Discover SE3 w obiekcie.
Dodane aplikacje rozrywkowe: Sudoku, szachy i Hulu.
Możliwość uzyskania wsparcia LFconnect, pomocy technicznej w zakresie sprzętu i zamówienia wizyty serwisanta — TYLKO na terenie USA i Kanady.

29 sierpnia 2016 r.

Nowe pakiety tras Lifescape do samodzielnego pobrania.
Dwa pakiety obejmują nowe trasy dla bieżni, urządzenia Climber i innych produktów.

8 sierpnia 2016 r.

Umożliwiono wybór niestandardowych ustawień produktu.
Dodano języki hebrajski i arabski.
Zaktualizowano chińską wersję interfejsu rejestracji użytkownika.

22 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Usprawniono funkcje aktualizacji oprogramowania.
Teraz użytkownik może wyświetlić tylko produkty wymagające aktualizacji oraz przeprowadzać aktualizację na poziomie właściwym dla danego obiektu oraz według typu konsoli.

21 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Usługi LFconnect i MyFitnessPal są teraz synchronizowane za pośrednictwem witryny LFconnect.com.
MyFitnessPal należy do 10 najlepszych aplikacji fitness dostępnych na rynku. Ponad 65 mln osób wyznacza w nich swoje cele zdrowotne i monitoruje prawidłowe odżywanie oraz aktywność fizyczną podczas ich realizacji.

20 maja 2014 r.

Integracja z serwisem Jawbone (połączenie w profilu użytkownika w witrynie LFconnect).
Możliwość zmiany czcionki przewijanych komunikatów i koloru tła przy użyciu opcji LFconnect do dostosowywania ekranu przykuwającego uwagę.
Dodano replikację danych GPS w aplikacji LFconnect na karcie „Moje treningi”.

25 marca 2014 r.

Replikacja danych GPS: można nagrywać treningi w terenie przy użyciu aplikacji LFconnect i odtwarzać wszystkie zmiany dotyczące nachylenia/trudności na konsoli Discover — wymaga połączenia internetowego w telefonie; trening jest wyświetlany na karcie urządzeń przenośnych, w menu treningów LFconnect na konsoli.
Integracja z serwisem FitBit (wymaga włączenia w profilu użytkownika w witrynie LFconnect).

16 stycznia 2014 r.

Aktualizacje funkcji przesyłania zbiorczego.
Dodane języki: polski, kataloński, fiński, chiński tradycyjny, baskijski, koreański, węgierski.
Możliwość ustawienia strefy czasowej w konsoli tabletowej Discover.

16 października 2013 r.

Dodano samouczki wideo dla użytkowników LFconnect.
Możliwość łatwego tworzenia przez personel klubu kont użytkowników LFconnect dla członków.
Obsługa numerycznego kodu PIN oraz numerycznego hasła (zgodne z kontami użytkowników Netpulse).

Sierpień 2013

Możliwość przeglądania przez klientów posiadających kilka obiektów statystyk dotyczących poszczególnych klubów na stronie głównej.
Dodanie oprogramowania Discover oraz Engage/Inspire dla klubów bez łącza internetowego.

8 lipca 2013 r.

Witryna LFconnect 5.4 
Użytkownicy mogą wybrać klub, w którym ćwiczą, z listy wszystkich obiektów zarejestrowanych w LFconnect.
Menedżer może dodawać i usuwać urządzenia Discover ze swojego obiektu z poziomu LFconnect.
Menedżer może usuwać innych menedżerów ze swojego obiektu z poziomu LFconnect.
Menedżer może dodawać innych menedżerów do swojego obiektu z poziomu LFconnect.

28 maja 2013 r.

Konfiguracja telewizora w jednej konsoli (nazwy kanałów i usunięte kanały) jest automatycznie klonowana do pozostałych urządzeń poprzez LFconnect.
Możliwość tworzenia nazw kanałów TV z poziomu LFconnect.

24 kwietnia 2013 r.

Możliwość tworzenia nazw sprzętu w LFconnect.
Dodano Centrum publikacji w LFconnect.

4 marca 2013 r.

Logowanie użytkownika LFconnect z poziomu konsoli.
Tworzenie niestandardowych treningów dla obiektu z poziomu LFconnect.

25 stycznia 2013 r.

Możliwość przesyłania treningów do grup w LFconnect.
Możliwość dostosowania tła z poziomu LFconnect.
Możliwość eksportowania szczegółowych informacji dotyczących zarządzania zasobami do LFconnect.
Dodano samouczki wideo dla menedżerów do LFconnect.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?