Skip to main content
Menu Icon
Life Fitness Corporate Exercise Equipment

Företagshälsa

En stillasittande livsstil kan påverka alltifrån den anställdas energi och punktlighet till effektivitet på jobbet och deras allmänna hälsa. Tillsammans med Life Fitness kan du skapa en kontorsmiljö där de anställda är glada, friska, närvarande och produktiva. 

Corporate Fitness Journey of Elevation and Insignia Series

"Avkastningen på investeringen kan vara så hög som USD 6 i insparade sjukvårdsutgifter för varje USD 1 som investeras."

– HARVARD BUSINESS REVIEW

11 %

högre intäkter per anställd

1,8

färre dagar i frånvaro per anställd

28 %

färre dagar i frånvaro per anställd

Women Outdoor Stretching

VISSTE DU ATT?

STUDIER VISAR ATT

Företag med effektiva friskvårdsprogram har 11 % högre intäkter per anställd, 1,8 färre frånvarodagar och en 28 % ökning av avkastning till aktieägarna.

SLUTRESULTATET

En aktiv företagskultur som bryr sig om de anställdas hälsa. En affärsplan som resulterar i att inkomsterna ökar och att sjukvårdkostnader minskar.

Ett effektivt friskvårdsprogram kräver att företagskulturen förändras, och Life Fitness kan vara en drivkraft i det arbetet.

Life Fitness Corporate Cardio Strength Equipment

SÅ HÄR LEVERERAR VI

UTRYMMET SPELAR INGEN ROLL

Vi skapar den perfekta layouten för företag av olika storlekar. Vi hittar lösningar för att omvandla utrymmen på så lite som 47 m² till träningsområden som de anställda vill använda.

LIFE FITNESS-UPPLEVELSEN

Life Fitness är experter på att skräddarsy lösningar för specifika miljöer. Vårt användarvänliga förhållningssätt till anläggningens utformning, layout och atmosfär skapar en dynamisk och minnesvärd miljö.

Corporate Fitness Market Lifestyle Revolution

EN FITNESSUTVECKLING

VAR BÖRJAR VI?

Ett friskvårdsprogram stärker företaget, men det kräver också planering. Rätt kombination av utrustning, utrymme, budget och design behövs för att skapa den bästa lösningen för de anställda.

Kontorsmiljöer förändras inte över en natt. Studier visar att företag måste anstränga sig för att förändra företagskulturen när utrustningen väl är på plats. 

Life Fitness vet vilka steg ditt företag behöver ta för att prioritera hälsa och välbefinnande. Det kan bland annat innebära incitamentsprogram, träningspass som leds av de anställda och skräddarsydda träningsplaner.

Rekommenderade produkter

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?