Life Fitness SYRNGY 360 T MJ Small Group Training Exerciser

Utöka träningsalternativen genom att koppla samman SYNRGY360- och Multi-Jungle-system

SYNRGY360-systemet ger nästan obegränsade möjligheter för funktionell träning. Med Life Fitness Multi-Jungle-system får du mängder av träningsalternativ. Genom att kombinera de två får du det optimala systemet för small group training.

Multi-jungle-system kan byggas ihop på två olika sätt

SYNRGY360 Connected

SYNRGY360 CABLE CROSSOVER CONNECTOR/MULTI-JUNGLE

Använd en Cable Crossover för att koppla valfri SYNRGY360 med en kabelstation till en Multi-Jungle. En sådan koppling ger även plats för ytterligare handtag för upphängd träning och pull-ups.

SYNRGY360 Cable Crossover Connector är tillgänglig i:
XX* x 83 cm x 236 cm

*183 cm, 213 cm och 244 cm

SYNRGY360 Storage

SYNRGY360T/FÖRVARINGSINSATS/MULTI-JUNGLE

Koppla ett Multi-Jungle-system för träning av bukstabiliteten baktill på ett SYNRGY360T-system med en förvaringsinsats där du smidigt kan förvara tillbehör som kettlebells, stability balls och slam balls så att de alltid finns nära till hands.

Förvaringsinsats:
97 cm x 144 cm x 229 cm

OBEGRÄNSAD MOTIVATION OCH ENERGI

Många Multi-Jungle-alternativ ger stor valmöjlighet för att kunna skapa ett spännande och mångfacetterat område för gruppträning i små grupper. Användardefinierade rörelsebanor möjliggör ett i princip oändligt antal styrketräningsalternativ, och blir ett perfekt komplement till ett SYNRGY360-system.

Life Fitness SYNRGY 360 T MJ Exercisers
Life Fitness SYNRGY 360 XM Row GX Small Group Training

UTVECKLINGEN AV SYNRGY360-SYSTEMET

Det banbrytande SYNRGY360-systemet skapar spännande miljöer för gruppträning i små grupper som de som tränar gärna besöker. Tack vare modulstrukturen och ett växande antal alternativ för ytor och tillbehör förblir ett SYNRGY360-träningsområde omväxlande och inbjudande.

 

 

PREMIUM MULTI-JUNGLE-SYSTEM

Life Fitness bygger vidare på en stark historia och skapar förstklassiga Cable Motion-styrketräningsmaskiner. De är tillverkade med både individuell träning och gruppträning i åtanke. Välj mellan traditionella stationer och mer nytänkande sådana, som Dual Pulley High och Dual Pulley Low, där markbaserad träning används för att öka styrkan i hela kroppen.

 

 

Är du intresserad av att få fler träningsalternativ? 
CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?