Skip to main content
Menu Icon

Kullanım Şartları

Yürürlük Tarihi:  10 Şubat 2017

GİRİŞ

Brunswick Corporation tarafından işletilen bu siteye, uygulamaya veya diğer çevrimiçi hizmetlere hoş geldiniz. Kullanım Şartları ("Şartlar"), bu Şartlara bağlantı veren tüm web siteleri, uygulamalar veya diğer çevrimiçi hizmetlere (topluca "Site") uygulanır. Bu Site içerisinde "Brunswick", "biz", "bizi/bize" ve "bizim" terimleri; Brunswick Corporation ve yöneticileri, sorumluları, çalışanları, vekilleri, bağımsız yüklenicileri ve temsilcileriyle birlikte tüm bağlı kuruluşları veya alt kuruluşları anlamına gelir. Brunswick, bu Sitede kullanıma sunulan tüm bilgiler, araçlar ve hizmetler dâhil olmak üzere bu Siteyi; bireylere yönelik olarak, buradaki tüm Kullanım Şartlarının kabul edilmesi koşuluyla sunmaktadır (ayrı ayrı "siz", "sizin" veya "Kullanıcı" ve topluca "siz" veya "Kullanıcılar").

Bu Şartlar bağlayıcıdır ve bu Şartlara uymayı kabul edersiniz. Bu Şartlar, yukarıda belirtilen Yürürlük Tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Bu Siteye erişmeniz veya bu Siteyi kullanmanız, kısıtlama veya istisna olmaksızın bu Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir.  Bu Şartları kabul etmiyorsanız, bu Siteyi kullanmayın. Brunswick; bu Sitenin özellikleri, kullanılabilirliği veya çalışması dâhil olmak üzere bu Sitenin içeriğinde ve bu Şartlarda, herhangi bir zamanda, yalnızca kendi takdiriyle değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu Sitede yayımlanan Şartları düzenli aralıklarla incelemenizi öneririz. Bu Sitede yapılan değişiklikler açısından bu Siteyi izlemeyi ve herhangi bir değişikliğin yayımlanmasının ardından bu Siteyi kullanmaya devam etmenizin, bahsedilen değişiklikleri anlamış ve kabul etmiş olduğunuz anlamına geldiğini kabul edersiniz.

Bazı ürünler, hizmetler veya bu Sitenin bazı kısımları için ek veya farklı şartlar uygulanabilir. Bahsedilen şartlar, ilgili teklifle bağlantılı olarak bu Sitede yayımlanacaktır. Diğer şartların bu Şartlarla uyuşmaması durumunda, ilgili teklif diğer şartlara tabi olacaktır.

Bu Site; ürün satışı yapılan üçüncü taraf web siteleri veya uygulamaları da dâhil, kontrolümüz altında olmayan mal, hizmet veya içeriğe bağlantılar içerebilir.  Bu bağlantılar yalnızca kolaylık amacıyla ve bağlanılan konumda kullanıma sunulan ilgili içeriğe yönelik ek bir erişim kanalı olarak sağlanır. Brunswick, bağlanılan konumda kullanıma sunulan ilgili içeriğin tamamını incelemek zorunda değildir ve bağlanılan konum ya da bu konumda sunulabilecek mal, hizmet, içerik veya ürünlerden sorumlu değildir. Diğer web sitelerine veya uygulamalara bağlantılar eklenmesi, bağlanılan web sitelerinin veya uygulamaların içeriğinin desteklenmesi şeklinde algılanmamalıdır. Bağlanılan web siteleri, uygulamaların kullanımı veya bu konumlarda gerçekleşen satın alımlar için farklı şartlar ve koşullar uygulanabilir. Brunswick; bahsedilen web siteleri, uygulamalar veya hizmetlerin içeriğinden ya da Sitede başvurulan web siteleri, uygulamalar, mallar, hizmetler, içerik veya ürünlerin herhangi bir şekilde kullanımı neticesinde ortaya çıkan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer mali mesuliyetlerden sorumlu değildir. Bazı Brunswick ürünleri bağımsız satıcılar veya üçüncü taraf bayiler tarafından satışa sunulmaktadır ve bu tür ürünlerin satın alımı, ilgili satış, finansal kiralama yoluyla satış veya taksitli perakende satış sözleşmesi ya da başka türlü bir anlaşmanın şartlarına ve koşullarına tabidir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu siteye uygulanan bir Gizlilik Politikamız mevcuttur. Bu Gizlilik Politikası, hakkınızdaki bilgileri toplama, kullanma ve paylaşma şeklimizle ilgili önemli bilgiler içerir.  Kişisel bilgilerinizin korunmasına ilişkin seçeneklerinizi anlamanız için, bu Gizlilik Politikasını okumanızı öneririz.  Gizlilik Politikamız bu Şartların bir parçası olarak kabul edilir.

KULLANIM ŞARTLARINI KABULE ELVERİŞLİLİK

Reşit olduğunuzu, ilgili yasalar kapsamında yasal olarak bağlayıcı anlaşmalar yapabileceğinizi ve bu Şartlarda ileri sürülen şartları, koşulları, yükümlülükleri, tasdikleri, beyanları ve taahhütleri tasdik etmeye tam olarak elverişli ve ehliyetli olduğunuzu ve de bu Şartlara tabi olmayı, bunlara bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul edersiniz. 

BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜNCELLİĞİ

Bu sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Brunswick bu Sitede yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu sağlamak için gerekli makul çabaları sarf eder ancak bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğu garanti edilememektedir. Brunswick, bu Sitede yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Bu Site; öncelikli veya daha doğru, eksiksiz ya da güncel bilgi kaynaklarına başvurmadan, önemli kararlar vermek için tek başvuru noktası olarak kullanılmamalı veya bu tür konularda yalnızca siteye güvenilmemelidir.

Brunswick, bu Sitede gösterilen veya belirtilen hiçbir ürün veya hizmetin an itibariyle satışta veya üretimde olduğunu ya da ticari kullanım için test edilmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmez. Bu Sitede yer alan bilgilere bakılmaksızın, Brunswick; modeller, parçalar, aksesuarlar ve diğer kalemler dâhil olmak üzere, ürün ve hizmetleri önceden haber vermeksizin piyasadan kaldırma veya teknik özellikleri herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Sitede yer alan bilgiler, herhangi bir ürün veya hizmeti satın alma veya satmaya ya da herhangi bir ürün veya hizmeti bölgenizde kullanıma sunmaya yönelik bağlayıcı bir teklif teşkil etmez. Brunswick ayrıca, bu Sitede gösterilen veya belirtilen iş olanaklarının an itibariyle mevcut olduğunu beyan veya taahhüt etmez. İş olanaklarına ilişkin olarak bu Sitede yer alan bilgiler, bağlayıcı bir iş teklifi teşkil etmez.

SİTENİN KULLANILMASI VE UYGULAMA STANDARTLARI

Bu Sitenin bütünlüğünü ve Kullanıcıların deneyimini devam ettirebilmek için, bu Siteyi veya içeriğini amacı dışında kullanmamayı kabul edersiniz. Örneğin, aşağıdakilerin hiçbirini yapamaz (yapmayı deneyemez) veya başkalarını bu yönde teşvik edemez veya destekleyemezsiniz:

 • Bu Sitenin normal işleyişini veya Sitede gezinmeyi ya da Sitenin diğer Kullanıcılar tarafından kullanılabilirliğini kesintiye uğratamaz veya bunlara müdahale edemezsiniz.
 • Bu Siteye veya Sitedeki belirli bir içeriğe erişimi sınırlandırmak için kullandığımız önlemleri atlatamazsınız.
 • Bu Siteye, izinsiz herhangi bir "robot", "örümcek", "sıyırıcı" veya başka otomatik aracılar kullanarak erişemezsiniz.
 • Doğru olmayan ad, e-posta adresi veya başka iletişim bilgileri sağlayamaz ya da kullanamaz veya başka bir kişi ya da kuruluşun kimliğine bürünemez veya kimliğinizi, ilişkinizi ya da aktardığınız materyallerin kökenini yanlış beyan edemezsiniz.
 • Bu Siteyi veya onun herhangi bir içeriğini; başka herhangi bir içerik veya ticari markayla bir "kare" içerisinde ya da başka şekilde ilintili olarak ya da Brunswick'i gelirden mahrum bırakması muhtemel ya da bizimle herhangi bir üçüncü taraf arasında olmayan bir ilişki öne sürebilecek başka bir yolla gösteremezsiniz.
 • Bu Siteyi veya içeriğini, tarafımızdan özel olarak izin verilmedikçe; ürün tekliflerimize, açıklamalarımıza, resimlerimize, fiyatlarımıza ve satış hacimlerimize ilişkin bilgilerin toplanması veya kullanılması da dâhil, hiçbir ticari amaçla kullanamazsınız.
 • Brunswick ürünleri distribütörünün izin verilen web sitesi dışında, hiçbir ticari web sitesinden bu Siteye yönelik hiçbir bağlantıyı ya da sizden kaldırmanızı istediğimiz, bu Siteye yönelik hiçbir bağlantıyı devam ettiremezsiniz.
 • Bu Siteye veya bu Site kanalıyla hiçbir virüs, casus yazılım, reklam yazılımı veya başka zararlı kod, siyasi kampanya iletileri, zincir mektuplar, toplu posta gönderileri ya da herhangi bir tür "istenmeyen içerik" aktaramazsınız."
 • Sitede ya da Site kanalıyla kullanıma sunulan hiçbir yazılımı veya diğer teknolojileri assembler diline çeviremez, kaynak koda dönüştüremez ya da tersine mühendislik işlemine tabi tutamazsınız.
 • Bu Siteyi, Brunswick'in mal veya hizmetlerinin dışında reklam ya da tanıtım amacıyla kullanamazsınız.
 • Bu Siteyi, diğer kullanıcılar hakkındaki kişisel bilgileri aktarmak ya da toplamak amacıyla kullanamazsınız.
 • Bu Siteyi veya Sitedeki herhangi bir içeriği; başka herhangi bir kişi, kuruluş ya da sebebi tanıtmak veya teklif etmek ya da bizimle başka bir şekilde rekabet etmek veya ticari çıkarlarımızın ya da itibarımızın aleyhine yasaya aykırı olarak veya kasıt güderek kullanamazsınız.

Bu Maddeyi ihlal ettiğiniz takdirde, bu Siteye erişiminizi sonlandırabilir, başka düzeltici adımlar atabilir ve yasalarca izin verilen tüm çarelere başvurabiliriz. Bu Siteye erişimin veya bu Siteyi kullanımın sonlandırılması, Brunswick'in kanun veya hakkaniyet çerçevesinde edinmiş olabileceği hiçbir hak ya da çareyi ortadan kaldırmaz ya da olumsuz etkilemez.

HESAPLAR

Bu Site, bu Site kanalıyla sağlanan belirli işlevlere erişmeniz için size, bir kullanıcı hesabı (bir "Kullanıcı Hesabı") oluşturma olanağı sağlayabilir. Bu "Hesaplar" Maddesi, Kullanıcı Hesapları için geçerli ek şartları belirler.  

Her bir Site için sadece bir Kullanıcı Hesabı oluşturabilir ve sadece bir Kullanıcı Hesabına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, başkasının Kullanıcı Hesabını kullanamazsınız. Bir Kullanıcı Hesabı oluşturabilmeniz için, Brunswick sizden belirli bilgileri talep eder. Sizi, isteğe bağlı başka bilgiler sağlamaya çağırabiliriz. Bir Kullanıcı Hesabı oluşturmak için sizden bilgi talep ettiğimizde, Brunswick'e sağladığınız bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bize sağlamış olduğunuz bilgiler değiştiğinde, hesabınızı da güncellemeniz gerekir. İlgili Sitenin hesap bölümünde veya şu adrese e-posta göndererek hesabınızı güncelleyebilirsiniz: privacy@brunswick.com. Brunswick, sağladığınız bilgileri kendi Gizlilik Politikasında ve bu Şartların diğer hükümlerinde ifade edildiği üzere bir Kullanıcı Hesabı oluşturmak için kullanabilir.

Hesap oturum açma adlarınız ve parolalarınız gibi Kullanıcı Hesabı kimlik doğrulama bilgilerinizin gizliliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı Hesabınızın başkaları tarafından kullanılmasına izin veremezsiniz.  Kullanıcı Hesabınız altında gerçekleşen tüm etkinliklerin sorumluluğu size aittir. İzinsiz bir kişinin Kullanıcı Hesabınızı kullandığı veya ona eriştiğine inanmak için nedeninizin olması durumunda, lütfen şu adrese e-posta göndererek bizimle derhal iletişime geçin: privacy@brunswick.com. Kullanıcı Hesabınızın izinsiz kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarara ilişkin sorumluluk kabul etmeyiz.

Sitemiz ve ürünlerimiz hakkında sizinle iletişime geçmemiz için bize sağlamış olduğunuz iletişim bilgilerini kullanmamıza izin verirsiniz. Postayla veya e-postayla göndermek de dâhil, size elektronik olarak sağladığımız tüm anlaşmaların, bildirimlerin, ihbarların veya diğer iletişimlerin, bu iletişimler yazılı olarak sağlanmış gibi tüm yasal gereklilikleri karşıladığını kabul edersiniz. Size, bu e-postalarda sağlanan vazgeçme talimatlarını izleyerek, bizden pazarlama e-postaları almaktan vazgeçebilirsiniz.

Herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın, yalnızca kendi takdirimizle; etkin olmama veya amacı dışında kullanım da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nedenle veya hiçbir nedeni olmadan Kullanıcı Hesabınıza erişimi sonlandırma hakkını saklı tutarız. Kullanıcı Hesabınıza erişim sonlandırılırsa, Kullanıcı Hesabınızla bağlantılı olarak saklanan tüm bilgilere ve Kullanıcı Hesabınızla ilişkilendirilmiş olabilecek tüm promosyon amaçlı hesap alacakları ile maddi değeri bulunan diğer unsurlara erişimi kaybedebilirsiniz. Kullanımın sonlandırılmasıyla birlikte, bu Şartlar bu Sitede izinli olduğunuz diğer tüm kullanımlar için geçerli olmaya devam edecektir.

Bu Site, Kullanıcı Hesabınızı devre dışı bırakmak veya silmek için farklı mekanizmalar sağlamaktadır.  Sitelerimizin birçoğu için, Kullanıcı Hesabınızda oturum açabilir ve hesap ayarlarında hesabınızı devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz.  Brunswick bazı durumlarda, ilişkilendirilmiş hesap bilgilerinin bazılarını, raporlama veya denetim amaçları doğrultusunda, bir Kullanıcı Hesabı devre dışı bırakıldıktan ya da silindikten sonra saklayabilir. 

Bizde bir Kullanıcı Hesabı oluşturmuş olmanız durumunda ve aynı Kullanıcı Hesabına bir web sitesi ya da mobil uygulama (ör. VesselView) kanalıyla erişilebildiğinde, mobil uygulamanın silinmesi halinde Kullanıcı Hesabınızın silinmeyeceğini lütfen unutmayın.  Kullanıcı Hesabınızı silmek için web sitesini ziyaret etmeniz ya da şu adrese e-posta göndermeniz gerekir: privacy@brunswick.com.

Owner's Club Kullanıcı Hesapları ile ilgili olarak, bir Kullanıcı Hesabını iptal etmek için, Owner's Club web sitesini ziyaret etmeniz veya privacy@brunswick.com adresine bir e-posta göndererek hesabınızı devre dışı bırakmak istediğinizi ve/veya Kullanıcı Hesabınızla ilişkilendirilmiş ekipmana artık sahip olmadığınızı bize bildirmeniz gerekir.  

TOPLULUK FORUMLARI VE KULLANICI İÇERİĞİ

Bu Site size; ürün incelemeleri, bloglar, "Topluluğum" bölümleri, kullanıcı kulüpleri de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmayan, bu Site üzerinden ve Brunswick'in resmi Facebook veya Twitter sosyal medya hesapları (topluca "Topluluk Forumları") üzerinden yorum gönderme veya başka şekilde materyal aktarma ya da yayınlama olanağı sunabilir.  Ürün siparişleri ve kişisel bilgiler dışında, bize sağladığınız bilgiler bu Şartlarda "Kullanıcı İçeriği" olarak anılır.  "Topluluk Forumları ve Kullanıcı İçeriği," başlıklı bu Madde 7, Kullanıcı İçeriğine uygulanan ek şartları belirler.

Bu Site üzerinden gönderilen tüm Kullanıcı İçeriğinden; bu Kullanıcı İçeriğinin yasalara uygunluğu, güvenilirliği, uygunluğu, orijinalliği ve telif hakkı da dahil siz sorumlu olursunuz. Yasaklı olan: (i) Yanlış, aldatıcı, karalayıcı, müstehcen, tehditkâr, gizlilik veya reklam haklarına müdahale eden, fikri mülkiyet haklarını çiğneyen, taciz edici, yasalara aykırı veya başka türlü uygunsuz içerik, (ii) Ceza gerektiren suç teşkil eden veya suçu teşvik eden, herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden ya da mesuliyet ortaya çıkmasına başka suretle sebebiyet veren veya herhangi bir yasayı ihlal eden veya (iii) "Sitenin Kullanılması ve Uygulama Standartları" başlıklı Madde 5'in hükümlerini ihlal eden hiçbir Kullanıcı İçeriği gönderemezsiniz."  Kullanıcı İçeriği gönderdiğinizde, bu içeriği bize sağlama hakkına sahip olduğunuzu, yukarıdaki yasakları ihlal etmediğinizi ve içeriğin yanlış, hatalı veya aldatıcı olmadığını beyan ve taahhüt edersiniz.

Kullanıcı İçeriği gönderdiğinizde, Kullanıcı İçeriğiyle birlikte Kullanıcı Hesabınızla bağlantılı olarak sağladığınız profil bilgileri (ör. kullanıcı adınız) görüntülenebilir. Bize, bilinmeyen veya ileride geliştirilecek herhangi bir yöntemle ve ürün geliştirmek, imal etmek, pazarlamak ve ürünün reklamını yapmak da dâhil herhangi bir amaç doğrultusunda; Kullanıcı İçeriğini kullanma, çoğaltma, dağıtma, icra etme, görüntüleme, bunların türev eserlerini üretme ve başka herhangi bir şekilde bunlardan istifade etmeye yönelik münhasır olmayan, dünya çapında, ücretsiz, kalıcı, iptal edilemez, tamamen devredilebilir ve alt lisanslanabilir bir lisans verirsiniz. Kullanıcı İçeriğinin (1) bize bir sır olarak sağlanmadığını, (2) sizinle bizim aramızda hiçbir gizlilik ilişkisi veya güvene dayalı ilişki olmadığını ve (3) Kullanıcı İçeriğinizi gözden geçireceğimiz, tasdik edeceğimiz veya bunlar için sizi tazmin etmemize dair hiçbir beklentinizin bulunmadığını kabul edersiniz.

Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek amacıyla, politikamız; Kullanıcı İçeriği olarak sağlanan yaratıcı fikirler, ürün tasarımları, iş teklifleri, iş planları ve benzeri materyalleri kabul etmemektir. Lütfen bize bu tür materyaller göndermeyin. Bu tür materyalleri yine de göndermeniz durumunda, yukarıdaki fıkra derhal uygulanır.

Kullanıcı İçeriğini size bildirmeden reddedebilir veya kaldırabiliriz. Kullanıcı İçeriğini izleyebiliriz ama izleme zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Kullanıcı İçeriğimizden veya diğer kullanıcıların benzer gönderimlerinden kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarardan mesul olmayacağımızı kabul edersiniz.

SATIN ALMALAR VE FİNANSMAN BİLGİLERİ

Bu Site size, ürün siparişi verme olanağı sunabilir.  Bu Site bazı durumlarda sizi, bizim adımıza ürün satan veya ödemeleri işleyen bir üçüncü tarafa yönlendirebilir. "Satın Almalar" başlıklı bu Madde 8, bu tür siparişlere uygulanan ek şartları belirler. 

Finansman Bilgileri. Bu Site, kişisel bilgilerinizi girerek bazı ürünlerimize ilişkin finansman seçenekleri hakkında ek bilgiler almanıza yönelik olanaklar sağlayabilir.  Finansman bilgileri üçüncü taraflarca sağlanmaktadır ve bu üçüncü tarafların politika ve şartlarına tabidir.

Ürün Bulunurluğu ve Fiyatlandırma  Tüm ürünler ve hizmetler, tüm coğrafi bölgelerde ve renklerde mevcut değildir. Bir ürün sipariş ettiğinizde, ürün fiyatı sipariş işlemi sırasında netleşir. Tüm fiyatlar, ABD doları olarak belirtilir.  Siparişinizde belirtilen fiyata ek olarak, uygulanan tüm vergileri ve varsa gönderim ücretlerini ödemeyi kabul edersiniz. Bu Sitede doğru fiyat bilgileri sağlamaya çalışmamıza rağmen, bir Sitede belirtilen fiyatlar nadiren hatalı olabilir.  Bu tür bir hata bulmamız durumunda, siparişinizle ilgili olarak sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak sizi bilgilendirmeye çalışır ve size siparişinizi iptal etme ya da doğru fiyatı ödeme seçeneği sunarız. 

Ürün Açıklamaları  Bu Sitede yer verdiğimiz ürün açıklamalarının ve görsellerinin doğru olması için çalışırız.  Buna rağmen, sağladığımız görsellerin cihazınızda doğru şekilde görüntüleneceğini veya ürün açıklamalarımızın ve görsellerimizin her zaman eksiksiz, güvenilir, güncel ve hatasız olacağını garanti edemeyiz. Bu Siteden satın aldığınız bir ürünün açıklandığı veya gösterildiği gibi olmadığına inanmanız durumunda, ürünü ilgili iade politikası doğrultusunda iade edebilirsiniz.

Vergiler. Bu Site kanalıyla gerçekleşen satın alımlar, belirli ülkelerde vergiye tabi olabilir. Vergi oranları, ülkelere göre farklılık gösterir. Tüm vergilerin ödenmesi sizin sorumluluğunuzdadır.

İndirimler ve Promosyonlar. İndirimlere veya diğer promosyonlara özel şartlar sunuldukları anda belirtilir.  Özellikle aksini belirtmediğimiz sürece, promosyonlar birleştirilemez. Herhangi bir promosyona elverişli olup olmadığınız siparişiniz sırasında belirlenir.

Sipariş Verme. Bu Sitede "Sipariş Ver" düğmesine tıkladığınızda, ilgili ürünleri satın almak için bir teklifte bulunursunuz.  Siparişin alındığını ve siparişlerin işlendiğini e-postayla onaylamamıza rağmen, bu onay, siparişinizin kabulü anlamına gelmez.  Sipariş onayınızda görüntülenen tüm kalemlerin, siparişinizin gönderildiği anda stokta olacağını garanti edemeyiz. Herhangi bir siparişi göndermeden önce, siparişi herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen reddetme ya da iptal etme hakkını saklı tutarız. Bir siparişi reddeder veya iptal edersek, siparişinizle ilgili olarak sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak sizi bilgilendirmeye çalışırız. Belirtilen adet sınırlamalarını aşmamayı (özellikle bildirildiği durumlar dışında), belirli bir teklif ya da promosyonun şartlarını ihlal etmemeyi veya bu Site üzerinden sipariş vermeye izinli olmadığınızı bildirdiğimiz takdirde, Site üzerinden siparişler vermemeyi kabul edersiniz.

Ödeme. Yalnızca, bu Sitede belirtilen ödeme yöntemlerini kabul etmekteyiz. Ödeme bilgileri sağladığınızda, bu bilgilerin doğru olduğunu ve sağlanan ödeme yöntemini kullanmaya yetkili olduğunuzu beyan edersiniz. Ödeme yönteminizden ücret tahsil etmeyi denediğimizde ödeme yönteminizin süresi dolmuş veya başka bir şekilde geçersiz hale gelmiş olması durumunda, avukatlık ücretleri ve tahsilat ücretleri de dâhil, ödenmemiş tüm tutarların tahsil edilmesinde katlandığımız tüm maliyetler de dâhil olmak üzere ödeme yapma sorumluluğunuz devam eder.

Bireysel Müşterilerimize Yapılan Gönderimler. Gönderim seçenekleri ve uygulanan ücretler, sipariş sürecinde belirtilir. ABD Posta Hizmetleri adrese teslim gönderim gerçekleştirmektedir, ancak bu yöntem siparişinizin teslimini geciktirebilir. Sonraki İş Gününde Teslim veya 2. İş Gününde Teslim gönderim seçeneklerinin adrese teslim gönderimler için geçerli olmadığını lütfen unutmayın. Siparişinizin durumuyla ilgili güncellemeleri size e-posta ile göndeririz. Alaska ve Hawaii'ye yapılan gönderimler için ek ücretler uygulanabilir. 

ABD dışındaki adreslere yapılan gönderimlere ilişkin belirli sınırlamalar bulunur ve bu gönderimler ek şartlara, ücretlere ve kısıtlamalara tabi olabilir. Bu bilgiler, ödeme işlemi sırasında sağlanır. ABD dışındaki adreslere gönderimle ilgili sorularınızın olması veya ek bilgi talep etmeniz durumunda, lütfen aşağıdaki "Bizimle İletişime Geçin" bölümündeki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

Belirtilen gönderim ve tahmini teslim süreleri, yalnızca tahmini olup bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bir ürün, sipariş ile işlem aşaması arasında temin edilemez hale gelirse, siparişinizi iptal eder ve siparişinizle ilgili olarak sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak sizi bilgilendirmeye çalışırız. Ürünleriniz kargo firmasına sevk edildiğinde ürünlerin kanuni mülkiyeti ve ürünlerin kayba veya zarara uğrama riski size devrolur. Zarar gören ve/veya kaybolan gönderiler için kargo firmasından talepte bulunmak sizin sorumluluğunuzdadır.

İadeler. İade politikaları ilgili Sitede yayımlanmaktadır.  İade ettiğiniz bir ürünün (1) ilgili iade politikası veya belirli bir teklif veya promosyonun şartları uyarınca iadeye elverişli olmaması ya da (2) sizin tarafınızdan amacı dışında kullanılmış olmasının bir sonucu zarara uğramış olması da dâhil, size teslim edildikten sonra zarar görmüş olduğunun anlaşılması durumunda, size para iadesi yapmayı veya alacak kaydetmeyi reddetme ve iade teslimatının masrafını sizden tazmin etme hakkımızı saklı tutarız. İade edilen ürünlerin kanuni mülkiyeti yalnızca, ürünler bizim tarafımızdan bildirilen iade yerlerine vardıktan ve ürünlerin iade işlemleri yapıldıktan sonra bizim kanuni mülkiyetimize geçer.

İade şartları ve politikaları farklılık gösterebilir. Ek bilgiler için, lütfen satın alımı gerçekleştirdiğiniz Sitenin iade politikasını inceleyin. Bir Sitenin İade şartları ve politikaları yukarıda belirtilen Şartlardan farklı olduğunda, o Sitenin kendi iade şartları ve politikaları geçerli olur.

YARIŞMALAR VE ÇEKİLİŞLER

Brunswick, üçüncü taraflarca ve üçüncü taraflarla birlikte gerçekleştirilen çekilişler veya yarışmalar düzenleyebilir. Bu tür yarışmalar veya çekilişler için ek veya farklı şartlar uygulanabilir. İlgili şartlar, yarışmaya veya çekilişlere katılım için bilgilerin toplandığı sitede yayımlanır. Diğer şartların bu Şartlarla uyuşmaması durumunda, ilgili yarışma veya çekilişler için diğer şartlar uygulanır.

FİKRİ MÜLKİYET

Bu Sitedeki; metinler, tasarımlar, grafikler, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, simgeler, görseller, ses klipleri, indirmeler, arayüzler ve yazılımlara dâhil edilmiş olan her türlü içerik; Brunswick'in elindeki tüm fikri mülkiyet hakları ile bunlardan herhangi birinin seçilmesi ve yerleştirilmesi, Brunswick'in, onun içerik sağlayıcılarının ve ilgili ticari marka sahiplerinin münhasır malı olup telif hakkı, ticari marka ve uygulanan diğer yasalarca korunmaktadır. Bu Siteye dâhil edilmiş olan içeriğin kopyalanması, indirilmesi ve/veya yazdırılması yalnızca sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımınıza yöneliktir ve içeriğin üzerinde görünen tüm telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerinin değiştirilmemesi veya silinmemesi koşuluna dayalıdır. Sitedeki veya Siteden alınan içeriği değiştirme, dağıtma, aktarma, icra etme, yayınlama, yayımlama, lisanslama, tersine mühendislik işlemine tabi tutma, devretme veya satma ya da bunlardan türev eserler yaratma dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmayan başka herhangi bir şekilde kullanılması, açıkça yasaklanmıştır. Bu Site üzerinde sağlanan içeriğin tam ve tüm iyeliği, ilişkilendirilmiş tüm fikri mülkiyet haklarıyla birlikte; Brunswick'e, onun içerik sağlayıcılarına ve ilgili ticari marka sahiplerine aittir. Bu Sitedeki hiçbir ifade, bu Sitede görüntülenen herhangi bir ticari marka, logo veya hizmet markası da dâhil olmak üzere, burada aksi belirtilenin dışındaki herhangi bir içeriğin lisansı veya kullanım hakkının, içerik sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın ima yoluyla, itiraz hakkının düşmesiyle veya başka şekilde verilmesi şeklinde yorumlanamaz. Brunswick, bu Site ve içeriğinde ve bunlarla ilgili açıkça ifade edilmemiş tüm hakları saklı tutar.

Fikri Mülkiyeti bu Site kanalıyla bayilerin veya kendileriyle ek anlaşmalarımız bulunan diğer üçüncü tarafların kullanımına sunabiliriz. Bazı durumlarda, bu materyaller ilgili Sitede yayımlanabilecek ek anlaşmalara veya şartlara tabidir ya da ayrı kimlik doğrulama bilgileri gerektirebilir. 

DİJİTAL BİN YIL TELİF HAKKI YASASI DUYURUSU

Brunswick, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve aynı saygıyı sizden de bekler. Bu Sitede görünen herhangi bir içeriğin, Amerika Birleşik Devletleri yasaları kapsamında bir telif hakkı ihlali teşkil eden bir şekilde kopyalanmış olduğuna inanıyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri aşağıda belirtilen Dijital Bin Yıl Telif Hakkı Yasası Temsilcisine iletin:

Brunswick Corporation

Brunswick Privacy Office
Attn: Law Department/Copyright Agent
1 North Field Court
Lake Forest, IL 60045

847.735.4002

privacy@brunswick.com

Geçerli olması için, bildirimin aşağıdakilerin TAMAMINI içermesi gerekir:

 1. telif hakkı sahibinin veya kendisi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin ıslak veya elektronik imzası;
 2. ihlal edildiği iddia edilen telif hakkı ile korunan hizmetin tanımı;
 3. ihlalde bulunduğu iddia edilen materyalin Sitedeki yerini bulabilmemiz için yeterli bilgi;
 4. Brunswick'in bildirimi gönderen kişiyle iletişime geçebilmesi için gerekli ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve Brunswick'in iletişime geçmesine izin vermek için gerekli diğer bilgiler;
 5. bildirimi  gönderen kişinin, ihlalde bulunduğu iddia edilen kullanıma telif hakkı sahibi, onun vekili tarafından ya da kanunen yetkili olmadığına olan iyi niyetli inancını belirten bir beyan ve
 6. bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve bildirimi gönderen kişinin telif hakkı sahibi olduğunu ya da telif hakkı sahibi adına hareket etmeye başka suretle yetkilendirilmiş olduğunu belirten, yalancı şahitlik cezasına tabi bir beyan.

Brunswick'in iddia edilen ihlalin bildirimine dayalı herhangi bir adım atmaya dair hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır ve Sitedeki herhangi bir bilgi ve/veya materyali kaldırmaya ilişkin mutlak hak ve takdir Brunswick'e ait olmayı sürdürür.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Brunswick ile aranızda; bu Site, bu Şartlar, bu Site kanalıyla edinilen herhangi bir ürün veya sizinle bizim aramızda Siteyle ilgili herhangi bir iletişimden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir ihtilafın ya da Brunswick'e karşı herhangi bir iddianızın ("İddia") olması ve bu iddianın, bu Şartların "Bizimle İletişime Geçin" bölümünde sağlanan iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçmenize rağmen çözümlenmemiş olması durumunda, siz ve biz bu tür ihtilafları münferit bağlayıcı tahkim ya da asliye mahkemesinde görülecek münferit dava ile çözümlenmesini kabul ederiz. Grup tahkimi ve grup davalarına izin verilmez ve İddianız başka herhangi bir kişinin iddiasıyla birleştirilemez. Bu Madde 12, bu Siteyi kullanımınızın veya sahip olduğunuz herhangi bir Kullanıcı Hesabının sonlandırılmasını takiben geçerli olmaya devam eder.

Bu Madde 12'ye istinaden, siz ve Brunswick, asliye mahkemeleri haricinde mahkemeye gitme ve bir İddianın bir hakim veya jüri huzurunda görülmesi haklarınızdan feragat edersiniz. Bu Madde 12'nin hükümleri, sizin ve Brunswick'in; İddiaları Federal Tahkim Kanunu'na istinaden tahkime götürmeye ve İddiaların asliye mahkemesinde görüleceğine dair yazılı anlaşmanızı teşkil eder. Bu Anlaşmada yapılacak değişiklikler, yazılı olacak, siz ve Brunswick tarafından imzalanmış olacaktır.

İddianızla ilgili bir tahkim başlatmadan ya da dava açmak üzere asliye mahkemesine başvurmadan önce, ilk olarak, bize iddianızla ilgili yazılı bildirim ("Bildirim") göndermeniz gerekir. Bu Bildirim: (1) taahhütlü posta ile gönderilmeli; (2) Brunswick Corporation'ın Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045 alıcı bilgilerine gönderilmiş olmalı; (3) İddianızın mahiyetini açıklamalı ve (4) zararları ya da talep ettiğiniz çareyi belirtmelidir.  Bu tür bildirimi, İddianızın gerçekleşmesini takiben bir sene içerisinde göndermeniz gerekir.  Aksi halde, İddiadan feragat etmiş olursunuz.  Sizin ve bizim, Bildiriminizin teslim alınması itibariyle 30 gün içerisinde İddiayı çözümleyememiş olmamız durumunda, İddiayı çözümlemek amacıyla, siz ya da biz tahkim başlatabilir veya dava açmak için asliye mahkemesine başvurabiliriz.

Tüm tahkimler, Amerikan Tahkim Birliği ("AAA") tarafından yönetilecek ve https://www.adr.org adresini ziyaret ederek ya da 800 778 7879 numaralı telefonu arayarak hakkında ayrıntılı bilgi alabileceğiniz AAA Tüketici Tahkim Kuralları dâhil ve bunlarla sınırlı olmayan AAA'nın kuralları uyarınca tek bir hakem huzurunda görülecektir. Hakem, bu Şartları uygulayacak ve bunlara sadık kalacak, yürürlükteki yasaları ve esasları uygulayacak ve gerekçeli karar açıklayacaktır.  İlgili kuralların, bir duruşmada şahsen bulunulmasını gerektiren durumlarda, bu duruşma isterseniz, ABD'de ikamet ettiğiniz idari bölgede (veya mahallede) ya da Chicago, Illinois'te görülecektir. 

50.000 ABD dolarını aşmayan İddialarda, hakem tahkimin yersiz veya uygunsuz bir amaçla başlatılmış olduğuna karar vermedikçe, tüm başvuru ve tahkim ücretleri bizim tarafımızdan ödenir.  Hakem, zararlarınızın tahkimin başlangıcı öncesinde yazılı olarak bildirdiğimiz en son uzlaşma teklifinden daha büyük olduğuna karar verirse, hangisi daha yüksekse, size 1000 ABD doları ya da karara bağlanan tutarda ödeme yaparız.

FERAGATLER

SİTENİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR. BU SİTE, "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT HALİYLE" SUNULMAKTADIR. BU SİTEYE, SİTENİN HERHANGİ BİR ÖZELLİĞİNE VEYA HERHANGİ BİR KISMINA, HERHANGİ BİR ZAMANDA ERİŞİMİ KISITLAMA YA DA SONLANDIRMA HAKKINI SAKLI TUTARIZ. BRUNSWICK; SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAKİ ZIMNİ TAAHHÜTLER VE BU SİTEDEKİ MATERYALLERİN İHLALDE BULUNMADIĞINA DAİR TÜM TAAHHÜTLERİN YANI SIRA, SİTEYE ERİŞİMİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞI; TÜM HATALARIN DÜZELTİLECEĞİ; SİTE YA DA İÇERİĞİNİN KULLANILABİLİR OLMAYA DEVAM EDECEĞİ; SİTENİN GÜVENLİ OLACAĞI; SİTENİN YA DA SİTENİN KULLANIMA SUNULDUĞU SUNUCUNUN VİRÜSSÜZ OLACAĞI VEYA SİTEDEKİ BİLGİLERİN EKSİKSİZ, DOĞRU YA DA GÜNCEL OLACAĞINA DAİR İFANIN SEYRİ YA DA ANLAŞMANIN SEYRİNDE İMA EDİLEN TÜM TAAHHÜTLER DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN ALENİ VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ TAAHHÜDÜ AÇIKÇA REDDEDER. BU SİTEYİ KULLANMAKLA, SİTE KULLANIMI SIRASINDA GÖNDERİLEN VEYA ALINAN TÜM BİLGİLERİN GÜVENLİ OLMAYABİLECEĞİNİ VE İZİNSİZ TARAFLARCA ELE GEÇİRİLEBİLECEĞİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BRUNSWICK'TEN VEYA SİTE KANALIYLA VEYA SİTEDEN ALINAN YAZILI YA DA SÖZLÜ HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, HİÇBİR TAAHHÜT TEŞKİL ETMEZ. BRUNSWICK, SİTEDEKİ İÇERİĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN; BU İÇERİĞİN TAMLIĞI, DOĞRULUĞU, GERÇEKLİĞİ, ELVERİŞLİLİĞİ, KULLANIŞLILIĞI, GÜNCELLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ VB. BAKIMINDAN HİÇBİR TAAHHÜT YA DA BEYANDA BULUNMAZ.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

BRUNSWICK, SİTEYİ ÜCRETSİZ OLARAK KULLANIMA SUNMAKTADIR. SİTE KULLANIMINA VE BU KULLANIMA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUĞUN SADECE SİZE AİT VE BU KULLANIMIN SİZİN TAKDİRİNİZDE OLDUĞUNU; İSTER SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN, KATİ MESULİYETTEN İSTER BAŞKA BİR ŞEYDEN DOLAYI OLSUN, BRUNSWICK YA DA ONUN BAĞLI KURULUŞLARI VEYA TEDARİKÇİLERİ ZARARLARIN MUHTEMEL OLDUĞU KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSALAR DAHİ; DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, ARIZİ, HUSUSİ, NETİCEDE OLUŞAN VEYA BU SİTEYLE VEYA BU SİTEYİ KULLANIMIN GECİKMESİYLE YA DA SİTEYİ KULLANAMAMAYLA İLGİLİ, SİTEDE VEYA SİTE KANALIYLA TANITILAN YA DA ALINAN BİLGİLER, ÜRÜNLER VEYA HİZMETLER BAKIMINDAN, BRUNSWICK'İN, KENDİ SİTESİNE GÖNDERİLEN VEYA YAYIMLANAN MATERYALLERİ KALDIRMASI YA DA SİLMESİNDEN VEYA SİTENİN KULLANIMINDAN ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE DİĞER ZARARLARDAN BRUNSWICK, ONUN BAĞLI KURULUŞLARI, BAYİLERİ YA DA TEDARİKÇİLERİNİN MESUL OLMAYACAĞINI KABUL VE TASDİK EDERSİNİZ. BU SİTEDEN HERHANGİ BİR İÇERİK İNDİRİLDİĞİNDE, BU İNDİRMEYİ GERÇEKLEŞTİRME RİSKİ VE TAKDİRİ SADECE SİZE AİTTİR. BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZİN ZARAR GÖRMESİNDEN YA DA BU MATERYALLERDEN HERHANGİ BİRİNİN İNDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN VERİ KAYIPLARINDAN SADECE SİZ SORUMLU OLURSUNUZ. BRUNSWICK; SAVAŞ HALİ, DOĞAL AFET, NAKLİYECİLERİN YA DA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARIN FİİLLERİ, DEPREM, SEL, AMBARGO, AYAKLANMA, SABOTAJ, İŞGÜCÜ KITLIĞI YA DA İHTİLAFI, DEVLET MÜDAHALESİ, ELEKTRİK KESİNTİSİ YA DA İNTERNET VEYA BİLGİSAYAR DONANIMI ARIZASI GİBİ, MAKUL KONTROLÜMÜZÜN DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR SEBEBE BAĞLI OLARAK SORUMLULUĞUMUZU İFA EDEMEMEMİZ YA DA İFADA GECİKMEMİZDEN MESUL OLMAYACAKTIR. BU SORUMLULUK SINIRLAMASI, SINIRLAMA OLMAKSIZIN BİR SORUMLULUĞUN İFA EDİLEMEMESİ, HATA, İHMAL, KESİNTİ, SİLİNME, KUSUR, İŞLEM YA DA AKTARIMIN GECİKMESİ, BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ, DOSYA ARIZASI, HABERLEŞME HATTI ARIZASI, AĞ YA DA SİSTEM KESİNTİSİ, HERHANGİ BİR KÂR KAYBI YA DA HIRSIZLIK, TAHRİBAT; HERHANGİ BİR KAYIT VEYA VERİYE İZİNSİZ ERİŞİM, BUNLARIN İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLMESİ, KAYBOLMASI YA DA KULLANILMASI VE MADDİ YA DA MADDİ OLMAYAN DİĞER KAYIPLAR İÇİN GEÇERLİDİR. BU SİTENİN KULLANICILARI BİLHASSA, BRUNSWICK VE TEDARİKÇİLERİN; BU SİTENİN HERHANGİ BİR KULLANICISININ KARALAYICI, SALDIRGAN YA DA YASAYA AYKIRI HİÇBİR UYGULAMASINDAN MESUL OLMAYACAĞINI KABUL VE TASDİK EDER. YUKARIDAKİ İDDİALARDAN HERHANGİ BİRİ İÇİN TEK VE YEGANE ÇARENİZ, BU SİTEYİ KULLANMAYA DERHAL SON VERMEKTİR.

TAZMİNAT

Bu Siteyi kullanmak suretiyle, Brunswick'i, onun bağlı kuruluşlarını ve onların yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, lisans sahiplerini, hizmet sağlayıcılarını, alt yüklenicilerini ve tedarikçilerini, siteyi kullanmanızdan ve bu Kullanım Şartlarını ihlal etmenizden kaynaklanabilecek veya bunlarla neticelenebilecek makul avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları dâhil olmak üzere, tüm kayıplar, mali mesuliyetler, harcamalar, zararlar ve maliyetlerden savunmayı, tazmin etmeyi ve ari tutmayı kabul edersiniz. Sitede veya Siteye aktarım yapan sistemlerde herhangi bir teknik aksaklığa yol açmanız halinde ortaya çıkabilecek makul avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları dâhil her türlü kayıptan, mali mesuliyetten, masraftan, zarardan ve maliyetten sorumlu tutulacağınızı biliyor sayılırsınız. Brunswick, tazminata tabi her türlü hususun münhasır müdafaasını ve kontrolünü, masrafları kendine ait olmak üzere üstlenme hakkını saklı tutar ve böyle bir durumda, söz konusu hususu müdafaa etmek üzere Brunswick ile işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

YETKİLİ MAHKEME

Bu Site, Brunswick tarafından, Brunswick'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofislerinden kontrol edilmektedir. Bu Kullanım Şartları ve Site kullanımı, Illinois Eyaleti yasalarına tabidir. Siteye Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bir konumdan erişilirse, yabancı bir konumda geçerli yasaların bu Siteye uygulanmayabileceğini bilme ve bunu bilerek kullanmanın riski ve takdiri yalnızca tarafınıza aittir.

ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ

Yayımlanan tüm politikalar veya işletim kuralları ile birlikte bu Şartlar, Brunswick ile Kullanıcıların tüm akdini teşkil eder ve taraflar arasında bu Siteyle ilgili sözlü veya yazılı, önceki ya da halen mevcut tüm iletişimleri ve teklifleri hükümsüz kılar.

BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmü yasaya aykırı, geçersiz veya hükümsüz hale gelirse, geriye kalan hükümler tam olarak yürürlükte olmaya devam eder.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Bu Şartlar veya Site ile ilgili soru ve görüşlerinizi şuraya iletebilirsiniz:

 • e-posta: privacy@brunswick.com
 • telefon: 847 735 4002 veya 855 283 1103
 • Posta: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045

©2017 Life Fitness, bir Brunswick Corporation şirketidir. Tüm hakları saklıdır. Brunswick, Life Fitness ve Hammer Strength markaları, Brunswick Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Cybex, Brunswick Corporation'ın bir alt kuruluşu olan Cybex International Inc.'in tescilli ticari markasıdır. ICG, Brunswick Corporation'ın bir alt kuruluşu olan Proton Kft.'nin tescilli ticari markasıdır. SCIFIT, Brunswick Corporation'ın bir alt kuruluşu olan SCIFIT Systems Inc.'in tescilli ticari markasıdır. Brunswick Billiards, Brunswick Corporation'ın ticari markasıdır.

FlexDeck, Ground Base, Iso-Lateral ve Lifecycle, Brunswick Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

AbCam, ABTS, Achieve, Activate, Anvil Bracing, BlueSky, Cable Motion, Comfort Curve, Daily Training, Discover, Dock ‘n Lock, DX3, Elevation, Engage, Ergo Bar, ErgoGrip, Extreme Heart Rate, Explore, EZ Incline, FitPower, Fit Stride, FlexForm, FlexPedal, FlexStrider, GoSystem, Hammerlock, HD Athletic, HD Elite, Heart Rate Hill, Heart Rate interval, HeartSync, Hill+, Insignia, Inspire, Integrity, IsoTrack, LegSculptor, LFcodes, LFconnect, LFopen, Lifeband, Lifepulse, Lifescape, Lifespring, Link6, MagnaDrive, MaxBlox, Motion Technology Selectorized, My Workouts, PowerMill, Power Pivot, QuickNav, Quiet Drive, RapidWorks, Row GX, Row HX, Select Stride, Silent Glide, Spider Gusset, Sport Training, SureStepSystem, Swipe Technology, SYNRGY360, Whisper eStride, WhisperStride, Wide Ride, Workout Landscape, Workouts Plus, Zone Training+; Brunswick Corporation'ın ticari markalarıdır.

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?